Zachte Kracht Atelier

Zachte Kracht

Zachte Kracht gaat over de zachte kanten, de zachte energieën in onszelf laten stromen en in te zetten voor onszelf en een compassievolle wereld.

Zachte Kracht gaat over vriendelijkheid, geduld, (zelf)compassie, vertrouwen, niet-weten, voelen, liefde Zijn, luisteren naar onze intuïtie, rusten, zorgzaamheid, inleven en afstemmen, onze verbinding met elkaar voelen, aandachtig in het hier en nu Zijn.

Zachte Kracht gaat over onszelf toestaan wie we al zijn, met al onze pracht en imperfecties. Ons eigen licht de wereld in schijnen.

Het is de energie vanuit ons hart en onze buik.

Atelier

Atelier is een ander woord voor werkplaats of maakplaats, een plek waar je iets kunt creëren.

Hier gebruiken we onze handen om datgenen wat in ons hart leeft te manifesteren.

In dit atelier kun je volgen hoe ik mijn eigen zachte kracht ont-dek en vormgeef en kun je je laten inspireren om je eigen zachte kracht te her-inneren, te ont-wikkelen en vorm te geven.

Moeder Aarde

Bij Zachte Kracht hoort voor mij ook het opnieuw verbinden met onze oorsprong; Moeder Aarde en het realiseren dat wij deel uitmaken van haar en zij van ons. Ons bewust worden dat wij elkaar kunnen helen.

Het weer gaan leven volgens de cycli van de natuur, van de zonnekracht en de maankracht en onze innerlijke natuur, ons eigen innerlijk ritme, en daar op afstemmen in onze keuzes en handelingen.